Pro památkáře

Tato zpráva je určena pro odborníky z oblasti památkové péče. Dovolujeme si Vás seznámit s materiálem na bázi elastické epoxidové pasty společnosti Repair Care International, řešícím opravy dřevěných komponentů (oken, dveří, sloupů, schodišť a dřevěných dekorací). Rádi bychom Vás krátce seznámili s využitím naší soupravy pro provádění těchto oprav, která splňuje požadavky pro trvalé zachování památkových a truhlářských děl.

Repair Care souprava již v současné době splňuje kritéria památkových úřadů Německa, Holandska, Anglie, Španělska, Belgie a ICOMOS-u (Mezinárodní rada pro památky a sídla).

Uvádíme některé zásady pro renovace památek z odborné publikace "Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege - Martin, Krautzberger 2010" ,které Repair Care souprava plně zplňuje jsou uvedeny níže. Tato německá publikace v překladu znamená "Příručka pro památkovou péči", a je použita Německým památkovým úřadem. Jako jedna z nejnovějších publikací na trhu (2010), je velice používána v ostatních státech Unie.

Opravy které nevyžadují žádnou změnu původní dřevní hmoty 1

  • pouze změny které jsou v podstatě vratné a jsou schválené
  • nebo změny, které vyvolávají minimální ztrátu dřevní hmoty

Oprava oken a dveří 2

  • poškozené dřevěné části se musí doplnit, ne vyměnit (jsou tím zachovány principy reverzibility)
  • jenom neopravitelná okna a dveře lze nahradit předem schválenou replikou
  • hliníková nebo plastová okna nelze nainstalovat

Zachování a ochrana 3

  • opravy, mimo jiné musí zabránit další ztrátě původní dřevní hmoty


Reference:
1 strana 223 viz Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege
2 strana 208 viz Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege
3 strana 228 viz Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege

Martin Krautzberger
2010

Výrobek je schválen, testován a v praxi ověřen, jako hmota, která slouží pro opravy a úpravy v exteriérech. Hygienické předpisy pro výrobek povolují i použití pro interiéry. I přesto, že naše souprava je jednou z nejnovějších na českém trhu,jako jediná splňuje zásady reverzibility, zachovává původní dřevní hmotu a brání její další ztrátě.

Firma Repair Care poskytuje tento materiál ve světě již 20 let, a je jeho přímým výrobcem.

Pouhé poskytování kvalitních výrobků ale nestačí k opravě a renovaci dřeva. Dobré výsledky závisí především na schopnosti osoby, který renovaci dřeva provádí. Proto Repair Care poskytuje od roku 1993 vlastní odborné školení.

Abychom udrželi kvalitu aplikace těchto výrobků, vydáváme proškoleným odborníkům certifikáty na dobu 4 let. Každý držitel certifikátu je uveden na stránkách firmy Autorizovaní odborníci.

Pokud jsme u Vás vzbudili zájem o tuto technologii , rádi Vám zodpovíme případné dotazy , popř. předvedeme osobní prezentaci s praktickou ukázkou.